Publikacja „Od projektu do efektu”

"Od projektu do efektu", publikacja wydana w 2011 roku przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Publikacja "Od projektu do efektu" powstała z myślą o nauczycielach, którzy prowadzą edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Jest adresowana do animatorów różnorodnych działań ekologicznych realizowanych zarówno w szkołach podczas edukacji formalnej, jak i podczas edukacji nieformalnej, w trakcie organizowanych konkursów, zlotów, realizowanych projektów. Jest wreszcie adresowana do wszystkich, którym zależy na edukacji młodego pokolenia i są otwarci na wszelkiego typu nowości i propozycje, aktywne inicjatywy sprzyjające zgłębianiu wiedzy o otaczającym nas środowisku.

od.projektu.okladkaKsiążka "Od projektu do efektu" jest formą poradnika, w którym znajdziecie Państwo mnóstwo pomysłów, jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju. Jako, że ekologia jest nauką interdyscyplinarną, edukacja ekologiczna w swoich celach, zadaniach i treściach bardzo różni się od innych przedmiotów. Nie da się jej zrealizować wyłącznie w systemie klasowym, w sposób czysto teoretyczny. Edukacja ekologiczna polega na całościowym kształtowaniu relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje, dlatego też cały proces nauczania i uczenia się należy oprzeć na aktywnym poznawaniu przyrody i zależności w niej występujących.

Propagując potrzebę różnorodnych form organizacyjnych nauczania ekologii, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej systematycznie od wielu lat zachęca nauczycieli do prowadzenia zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży, realizacji projektów edukacyjnych i programów badawczych, przeprowadzania kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z innymi. Niniejszy poradnik to próba zebrania naszych wieloletnich doświadczeń. Znajdziecie tu Państwo zarówno podstawy teoretyczne, bez których nie może być mowy o prawidłowo prowadzonej edukacji ekologicznej, jak i propozycje tzw. "zielonych inspiracji" do prowadzenia edukacji ekologicznej. W książce zamieszczone zostały przykłady dobrej praktyki, m.in. zrealizowane przez szkoły projekty, wybrane spośród wyróżnionych w wojewódzkim konkursie Od projektu do efektu, którego organizatorem był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zasadniczą jednak częścią tego poradnika jest zbiór propozycji mądrze i zarazem ciekawie prowadzonej edukacji ekologicznej, opisanej przez główną autorkę poradnika, Janinę Meller, nauczycielkę biologii w Gimnazjum w Tolkmicku. Jej lata doświadczeń w pracy pedagogicznej z młodzieżą gimnazjalną udowodniły, że stosowanie różnorodnych form w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększa motywację uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych i przynosi wymierne efekty. Edukacja ekologiczna staje się o wiele ciekawsza, jeśli nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przysłowiowej ławki szkolnej, ale przybiera różnorodne formy organizacyjne, zgodnie z drugą częścią tytułu książki - "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, na scenie, przy stoliku i w terenie".

Mam nadzieję, że publikacja "Od projektu do efektu", przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć o środowisku przyrodniczym, występujących w nim zależnościach i będzie inspiracją do działań na rzecz efektywnie prowadzonej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.

Wiesława Kamińska
Kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej