Ptaki Polski – SIKORY

W roku 2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej wydało ciekawe materiały dydaktyczne do edukacji przyrodniczej zatytułowane „Ptaki Polski - SIKORY”. Są to puzzle edukacyjne i podkładki korkowe ze zdjęciami sikor.

Materiały te są niezwykle przydatne w rozpoznawaniu rożnych sikor występujących w Polsce. Powyższe materiały zostały wydane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i są przekazywane nieodpłatnie, jako nagrody dla uczestników konkursów, akcji kampanii ekologicznych organizowanych prze ECEE.