Ptaki Polski – DZIĘCIOŁY

W roku 2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej opracowało i wydało kolejne materiały dydaktyczne z serii „Ptaki Polski” - puzzle edukacyjne i podkładki korkowe zatytułowane „Ptaki Polski - DZIĘCIOŁY”.

Pomoce edukacyjne wydane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie są przekazywane nieodpłatnie, jako nagrody dla uczestników konkursów, akcji kampanii ekologicznych organizowanych prze ECEE.