Projekt Edukacji Przyrodniczej „Obserwacje ptasich przelotów”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie po raz kolejny włączyli się w akcję „Europejskie Dni Ptaków” organizowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest to jedno z wielu działań prowadzonych w ramach programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas - Ptaki” realizowanego przez uczniów najmłodszych klas naszej szkoły pod opieką p. Anny Rutkowskiej i p. Ireny Bagan.

W tym roku uczniowie zostali zaangażowani w realizację projektu edukacyjnego „Obserwacje ptasich przelotów”, którego celem było:

  • zachęcenie dzieci do obserwowania przyrody,
  • zapoznanie z podstawowymi gatunkami ptaków,
  • rozwijanie umiejętności postrzegania wszystkich składników środowiska przyrodniczego, jako wzajemnie zależnych od siebie elementów,
  • zaangażowanie uczniów w aktywne działania na rzecz poznania i ochrony środowiska w swojej okolicy.

Nasze działania trwały trzy dni i rozpoczęły się zajęciami edukacyjnymi poświeconymi wiadomościom na temat DROŹDZIKA, bohatera tegorocznych obchodów EDP. Uczniowie oglądali prezentację przedstawiającą najczęściej spotykane gatunki ptaków. Następnie uczestniczyli w lekcji przyrody, którą poprowadził wieloletni przyjaciel naszej szkoły specjalista do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej pan Antoni Czyż przedstawiciel Nadleśnictwa Zaporowo. Opowiadał on uczniom klas 0 – III o ciekawostkach związanych z ptakami, ich życiem i jesienią wędrówką.

Kolejnego dnia udaliśmy się na obserwacje ptaków w ramach „EDP 2017”. Odbyliśmy spacer wcześniej wyznaczoną trasą po okolicach Lelkowa. W trakcie spaceru obserwowaliśmy jesienną wędrówkę podniebnych przyjaciół. Naszym celem było zwrócenie uwagi uczniów na bogactwo gatunków ptaków wokół nas, a co się z tym wiąże, różnorodność środowisk, jakie są im potrzebne do życia. Starałyśmy się aby nasi uczniowie współdziałali podczas prowadzonych obserwacji. Zauważalne było ogromne zaangażowanie dzieci w trakcie wypatrywania i nasłuchiwania ptaków. Wszelkie wątpliwości co do zaobserwowanego gatunku były sprawdzane w przewodnikach. Najliczniej występowały wróble domowe, gołębie miejskie, sroki, kawki i bogatki.

Trzeci dzień stanowiący podsumowanie naszego projektu spędziliśmy na Mierzei Wiślanej, gdzie wzięliśmy udział w „VII Ptasim Pikniku”. Uczniowie klasy II, III, IV i V pod opieką p. Ireny Bagan, p. Patrycji Pusz i p. Anny Rutkowskiej wczesnym rankiem 30 września pojechali do Krynicy Morskiej w celu bliższego poznania i obserwacji dzielnych ptasich podróżników. Program pikniku był bardzo interesujący. Zwiedzaliśmy stanowiska przygotowane przez różne organizacje przyrodnicze. Doświadczeni ornitolodzy, leśnicy i pasjonaci przyrody dzielili się z nami swoją wiedzą i pasją. Nasi uczniowie wsłuchiwali się w ptasie odgłosy, poznawali tajemnice ich życia oraz odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki. Dzieci miały okazję wziąć udział w obrączkowaniu ptaków i wypuszczaniu ich na wolność. Wspólnymi siłami zbudowaliśmy budkę lęgową. Otrzymaliśmy wiele ciekawych gier, książek, broszur i plakatów, które posłużą nam podczas szkolnych zajęć. Piknik zakończył się ogniskiem, podczas którego uczestnicy dzielili się zdobytymi wrażeniami. Tegorocznym Europejskim Dniom Ptaków towarzyszyła słoneczna pogoda, co było ważne podczas zajęć plenerowych. Udział w wycieczce na „VII Ptasi Piknik” był możliwy dzięki Elbląskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej, który sfinansował dowóz dzieci z Lelkowa do Krynicy Morskiej.

 

Ogromne zainteresowanie i ciekawość uczniów jest najlepszym dowodem na to, że udział w takich projektach stanowi urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogaca wiedzę, doskonali umiejętności, a także rozwija pasje przyrodnicze. Teraz będziemy przygotowywali się do kolejnej akcji proponowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Będzie to „Zimowe ptakoliczenie”, które odbędzie się pod koniec stycznia.

Anna Rutkowska
Irena Bagan