Prezentacja programu katechetycznego Wydawnictwa Jedność w oparciu o Nową Podstawę Programową

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej przy WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli religii na wideokonferencję  z udziałem Pana Dariusza Korczaka i ks. Pawła Ścisłowicza - koordynatorów ds. katechizmów pt. "Prezentacja programu katechetycznego Wydawnictwa Jedność w oparciu o Nową Podstawę Programową”. 

Konferencja jest bezpłatna i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia Google Hangouts Meet 7 maja o godz. 14.00. Do udziału w konferencji potrzebny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszam, Anna Kamińska.