Prezentacja programu katechetycznego Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu w oparciu o Nową Podstawę Programową

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej przy WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli religii na wideokonferencję z udziałem Pani Moniki Bidas koordynatorem ds. katechizmów pt. "Prezentacja programu katechetycznego Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu w oparciu o Nową Podstawę Programową”.

Konferencja jest bezpłatna i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia Google Meet 6 maja o godz. 16.00. Do udziału w konferencji potrzebny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszam, Anna Kamińska