Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi we wczesnej edukacji — warsztat metodyczny

Zapraszamy na warsztaty Pozytywna Dyscyplina, które odbędą się w dwóch terminach do wyboru 18 lub 20 października 2021 r. w godz. 14.30 – 18:15 w WMODN (sala 125, I piętro) przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zgłoszenie poprzez formularz oraz dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na konto Ośrodka Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: pozytywna dyscyplina. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia, oraz materiały szkoleniowe.