Podstawy przedsiębiorczości a nowa rzeczywistość

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości od zawsze musiał być nauczycielem kreatywnym, chociażby ze względu na nazwę przedmiotu, którego uczy. Zobligowany był, jest i będzie do prowadzenia lekcji, w taki sposób, aby były one inspirujące, i aby uczniowie mogli w nich znaleźć coś, co je zaciekawi.

Nowa podstawa programowa mówi: „lekcje podstaw przedsiębiorczości mają wspierać uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Takie szerokie ujęcie przedmiotu jest wyzwaniem edukacyjnym zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli”. A jeszcze większym jest teraz, w dobie nowego rozporządzenia MEN, dotyczącego prowadzenia nauczania na odległość.

Całość artykułu dostępna do pobrania.