Kalendarz Przyrodniczy na rok 2015 został wydany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W kalendarzu zostały zaznaczone i podpisane ważniejsze daty - dni roku istotne dla edukacji przyrodniczej.
...czytaj dalej Kalendarz przyrodniczy

19.02.2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach odbyło się „Drugie Rodzinne Budowanie”. Budowaliśmy budki lęgowe dla ptaków. Do realizacji tego zadania przygotowywaliśmy się już od pewnego czasu. Dzięki wsparciu merytorycznemu Nadleśnictwa Górowo Iławeckie przekazaliśmy zespołom deklarującym udział w akcji mały informator na temat budek lęgowych i zasad ich budowania. ...czytaj dalej Wielkie przygotowania w Wojciechach do okresu lęgowego ptaków