Nowy numer „Doskonalenia Otwartego”

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z zawartością nowego numeru „Doskonalenia Otwartego”, który jest w całości poświęcony konieczności kształcenia w praktyce edukacyjnej ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Zaczynamy od tekstów, które w sposób ogólny odnoszą się do wszystkich ośmiu kompetencji, a następnie koncentrujemy się po kolei na realizacji:

  • kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
  • kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych,
  • technologii i inżynierii,
  • kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
  • kompetencji obywatelskich,
  • kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
  • kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.