Nauczanie zdalne i ocenianie uczniów online z chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele znaleźli się w nowej, a zarazem trudnej sytuacji, która wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. MEN zmieniło przepisy prawne, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz ocenianie postępów uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Każda szkoła musi ocenić swoją sytuację, co jest możliwe i jak jest możliwe w ramach nauczania zdalnego, by można było realizować podstawę programową. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas realizowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody i/lub techniki kształcenia na odległość.

Całość artykułu dostępna do pobrania.