Narzędzia do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 2019 z języków obcych

Prezentuję państwu aplikacje do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_100) i języka niemieckiego (OJN_100) w wersji standardowej, a także egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (OJA_800) i języka niemieckiego (OJN_800) w wersji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Egzamin został przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Narzędzia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać informacje o wynikach w swoich klasach (bez nadmiaru informacji statystycznych).

Aplikacje możliwe są do wykorzystania przez nauczycieli z podstawową umiejętnością obsługi Excela. Ważne jest, by w komórce E3 zaznaczonej na żółto wpisać liczbę uczniów w klasie oraz by nic nie zmieniać w komórkach oznaczonych szarym kolorem. Wyniki swoich uczniów można wpisać ręcznie lub ewentualnie wkleić odpowiednie dane z pliku dostępnego w serwisie OKE w Łomży.

Informuję także, iż pod koniec sierpnia 2019 rozesłałem powyższe arkusze pocztą elektroniczną do sekretariatów wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie działania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Jan Kruza
Konsultant języka niemieckiego