Najciekawsza ozdoba wielkanocna z surowców wtórnych – Miejski Konkurs Plastyczny

5 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Polnej 8a w Elblągu odbyło się rozstrzygnięcie Miejskiego Konkurs Plastycznego „Najciekawsza ozdoba wielkanocna z surowców wtórnych”. Konkurs został przeprowadzony w ramach Planu działań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu w celu ubiegania się o Certyfikat Zielonej Flagi.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych klas I – III, IV – VI oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, promowanie wykorzystania surowców wtórnych w pracy artystycznej, kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego, a także uświadomienie uczniom/uczestnikom problemu segregacji odpadów, zapobieganiu ich powstawania oraz stworzenie możliwości do indywidualnej działalności artystycznej.
Na konkurs wpłynęło 85 prac plastycznych z czternastu placówek z Elbląga. Najlepsze zostały nagrodzone i wyróżnione. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: tematykę zgodną z hasłem przewodnim konkursu, oryginalność pomysłu, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna oraz technika wykonania. Prace konkursowe znalazły się na wystawie w placówce organizatora.
Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska ze środków pochodzących z Wirgley Company Foundation

A. Cieśla, M. Kaźmierczak