Konkursu na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”

W ramach obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zapraszamy uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce do udziału w konkursie na film edukacyjny pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”.

Dlaczego akurat konkurs z Mikołajem Kopernikiem w tle?

Kadra dydaktyczna naszego Ośrodka chce w ten sposób aktywnie włączyć się w regionalne obchody jubileuszu organizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym przyświeca hasło „Kopernika cztery dziewięciolecia” (łac. Coppernici novennia quattuor). Nawiązuje ono do treści listu, w którym słynny astronom pisał o „De revolutionibus” jako o dziele, któremu poświęcił nie dziewięć lat, a „cztery dziewięciolecia” spędzone na Warmii.

Kolejnym ważnym aspektem naszego działania jest inspirowanie szkół do wykorzystania pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. Laboratoria Przyszłości.

Na czym polega przygotowanie pracy konkursowej?

Pracą konkursową będzie 2-minutowy film. Uczestnicy otrzymają do dyspozycji kilkadziesiąt klipów wideo wykonanych w technologii green screen z udziałem postaci Mikołaja Kopernika. Należy wybrać co najmniej kilka z nich i wpleść je we własny scenariusz. Pokażcie naszemu światowej sławy astronomowi, jak wygląda jego ojczyzna i polska szkoła dzisiaj – ponad pół tysiąca lat od jego narodzin. Niech ogranicza Was jedynie fantazja! Ze szczegółami uczestnictwa można zapoznać się w regulaminie.

Czy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody?

Oczywiście! Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii wiekowych:

  • szkoły podstawowe, kl. I-III,
  • szkoły podstawowe, kl. IV-VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.

Nagrody otrzymają wszyscy członkowie zwycięskich zespołów.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

W zgłaszanej do udziału szkole należy utworzyć zespół składający się z nauczyciela oraz 4 uczniów (zespół 5-osobowy). Chętni proszeni są o wypełnienie i przesłanie do 30 listopada 2022 r. 28 lutego 2023 r. formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia możecie przystąpić do realizacji pracy konkursowej. Gotową pracę należy przesłać wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. O formie przesłania pracy i wspomnianych dokumentów uczestnicy zostaną powiadomieni w osobnej wiadomości.

Z kim można się kontaktować w razie dodatkowych pytań?

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres konkurs@wmodn.elblag.pl. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Najnowsze informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka www.wmodn.elblag.pl/mikolajkopernik.

Jak w filmie umieścić klipy wykonane w technologii green screen?

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowaliśmy bezpłatne szkolenie pt. „Studio filmowe nauczyciela — praktyczne przykłady edycji wideo z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania”, które ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności, na podstawie których nauczyciele przygotują uczniów do udziału w konkursie „Powrót do przyszłości — Mikołaj Kopernik w moich czasach”. Szkolenie dostępne jest online na naszej platformie zdalnego nauczania. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przesłać zgłoszenie do udziału w konkursie. Dane dostępowe do szkolenia zostaną przesłane na adres nauczyciela. Uczestnicy poznają przykłady wykorzystania edytorów wideo działających w technologii online oraz offline. Z ich pomocą uczestnicy utworzą krótkie filmy, które będzie można wykorzystać nie tylko w pracy konkursowej, ale również np. w zdalnym nauczaniu lub promocji szkoły.

Harmonogram konkursu

  • 2 listopada 2022 r. - publikacja konkursu, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń [formularz zgłoszeniowy].
  • 30 listopada 2022 r. (termin przedłużony do 28 lutego 2023 r.) - zakończenie przyjmowania zgłoszeń, rozpoczęcie przyjmowania prac konkursowych.
  • 31 marca 2023 r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych.
  • Do 28 kwietnia 2023 r. - ogłoszenie listy laureatów konkursu.
  • Dokładny termin uroczystego wręczenia nagród zostanie opublikowany na stronie konkursowej w maju 2023 r.

Załączone pliki:

Prawa autorskie do klipów

Organizator konkursu, tj. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu udostępnia powyższe klipy wideo na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0).