Metodyczne i emocjonalne wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w czasie pandemii

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia w Elblągu zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztat on-line pn. "Metodyczne i emocjonalne wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w czasie pandemii".

Szkolenie jest bezpłatne i zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Hangouts Meet. Po zebraniu się grupy każda osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, otrzyma indywidualne zaproszenie na warsztat. Serdecznie zapraszamy.

Agata Urbańska, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznej
Alicja Guła, konsultant ds. wychowania przedszkolnego
Karolina Witkowska, doradca metodyczny ds. wczesnej edukacji