Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

Można je omówić na lekcji online lub zlecić uczniom w formie pracy samokształceniowej.

Anna Piwowarska — doradca metodyczny ds.języka polskiego