Mały dzielny i samodzielny! Bajkowa podróż wzdłuż Wisły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu wiosną 2019 roku, dzięki docenieniu i wsparciu finansowemu przez Fundację PKO, może realizować nowatorski projekt pt. „Mały dzielny i samodzielny! Bajkowa podróż wzdłuż Wisły”.

Głównym celem projektu jest umożliwianie dzieciom niepełnosprawnym odkrywania piękna przyrody najbliższej okolicy i doświadczania jej wszystkimi zmysłami, po to by uwrażliwiać na jej potrzeby a zarazem upowszechniać rozwiązania służące dbaniu o czystość wód. Ważne dla autorów i realizatorów projektu jest także wykorzystanie alternatywnych form edukacji w celu wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zainspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań, które mogą się przyczynić do zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy i świadomości ekologicznej sprzyjającej ochronie środowiska w oparciu o dokonane odkrycia i zrozumieniu dlaczego jest to tak ważne. Podczas realizacji zadań związanych z projektem ogromne znaczenie ma współpraca osób sprawnych i niepełnosprawnych, ogromnym wsparciem podczas organizowanych wyjazdów i zajęć terenowych są wolontariusze – uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, którzy pod kierunkiem wychowawcy klasy aktywnie uczestniczą w działaniach pełniąc rolę „starszych braci”.

Projekt pozwala dzieciom i uczniom odkryć przyrodę i doświadczać jej w bezpośrednim z nią kontakcie, dotknąć jej, ujrzeć, jak człowiek przez swoją działalność wpłynął na nią w ciągu ostatnich stuleci, jak nadal próbuje dostosować ją do swoich życiowych, konsumpcyjnych potrzeb.

Żuławy to magiczne miejsce, gdzie wśród pól usypane terpy do dziś kryją tajemnice wody i dawnych mieszkańców, dla których woda była zbawieniem i przekleństwem. W szumie Wisły - wzdłuż, której dzieci wędrują, da się usłyszeć niejedną inspirującą historię.

Tekst: Marzena Żachowska, nauczyciel SOSW nr 2 w Elblągu
Zdjęcia: Jakub Rozentalski – uczeń ZSM w Elblągu