Linoryt, technika druku wypukłego.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do zapoznania się z autorskim filmem instruktażowym “Linoryt, technika druku wypukłego”.

Linoryt pojawił się w sztuce w XIX wieku, jego wykonanie polega na rytowaniu wybranego motywu, w płycie linoleum dłutami graficznymi, rylcami i nożykami snycerskimi. Linie i płaszczyzny, które zostaną wyżłobione w płycie linoleum, na odbitce pozostaną białe, podczas drukowania farba będzie się odbijała z miejsc wypukłych. Pracę rozpoczynamy od naszkicowania motywu i przeniesienia go na płytę. Kolejny etap to rzeźbienie dłutami lub rylcami w płycie linoleum wybranego motywu, który później pokrywa się farbą drukarską i starannie odbija na papierze. Tak otrzymany obraz najczęściej oprawia się w passe partout. Tworzenie prac techniką linorytu można zaproponować uczniom w starszym wieku, dorosłym i osobom niepełnosprawnym. Twórczość graficzna rozwija procesy czynności złożonych takich jak planowanie motoryczne i myślenie obrazem odwróconym.

Autorski film instruktażowy opracowała Ewa Bednarska Siwilewicz, nauczyciel doradca metodyczny ds. plastyki w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (e.bednarska@wmodn.elblag.pl)

Konspekt zajęć "Linoryt technika druku wypukłego".

Cele: Przedstawienie twórczości Józefa Gielniaka, mistrza polskiego linorytu. Poznanie sposobów tworzenia prac graficznych metodą linorytu. Rozwijanie procesów poznawczych, wspieranie umiejętności manualnych. Kształcenie świadomości plastycznej, myślenia obrazem odwróconym i odbiciem lustrzanym w przypadku tworzenia liter, czy exlibrisu-znaku własnościowego.

Metody: pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca z materiałem ilustracyjnym

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: płytki linoleum, papier do odbitek, ołówki, cienkopisy, dłuta, rylce, nożyki snycerskie, farba drukarska, wałek fotograficzny, kostka introligatorska do odbitek

Przebieg warsztatów

Faza wprowadzająca:

Przedstawienie tematu zajęć i sposobu wykonania zadania, zapoznanie z etapami pracy i materiałami dydaktycznymi.

Faza realizacyjna:

Przygotowanie stanowiska pracy, przydzielenie materiałów i narzędzi. Zaprojektowanie motywu i przeniesienie go na podłoże. Przedstawienie bezpiecznych sposobów używania dłuta, które można prowadzić w różnych kierunkach i wycinać wybrany motyw. Nakładanie farby drukarskiej na matrycę i wykonanie odbitki. Matryca drukująca może zostać użyta wiele razy. Po zakończonym procesie odbijania, prace należy ponumerować i oprawić w passe partout, tworząc mini galerię wypukłodruku.

Faza podsumowująca:

Uczestnicy warsztatów dzielą się uwagami i wrażeniami na temat tworzenia linorytów. Omawiają cały proces powstawania pracy, od zaprojektowania motywu po wykonanie matrycy i odbitki.

Uwagi:

Warsztaty przeznaczone są do zajęć z młodzieżą i osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Autorska odbitka graficzna jest plastycznym środkiem wyrazu świadomie wybranym przez twórcę. Podstawą jest aktywne uczestniczenie we wszystkich etapach warsztatu, tworzenia prac w technice linorytu.