Kurs doskonalący pt. „Planowanie pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie”

Konsultanci W-MODN w Elblągu zapraszają nauczycieli na kurs doskonalący pt. "Planowanie pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie". Kurs w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (8 spotkań) odbędzie w formie zdalnej w następujących terminach:

  1. 28.02.2024 – środa, godz. 15.30
  2. 07.03.2024 – czwartek, godz. 15.30
  3. 20.03.2024 – środa, godz. 15.30
  4. 27.03.2024 – środa, godz. 15.30
  5. 03.04.2024 – środa, godz. 15.30
  6. 16.04.2024 – wtorek, godz. 15.30
  7. 24.04.2024 – środa, godz. 15.30
  8. 14.05.2024 – wtorek, godz. 15.30.

Obszary tematyczne szkoleń

Plan pracy dydaktycznej; program nauczania a podstawa programowa; scenariusz lekcji w nowoczesnym ujęciu metodycznym; ocenianie wewnątrzszkolne; strategie oceniania kształtującego; egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, odwołania od oceny klasyfikacyjnej, egzamin sprawdzający – tryb i warunki otrzymania przez ucznia wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne; konstrukcja prac kontrolnych, motywowanie ucznia do pracy, metody aktywizujące w nauczaniu, praca z uczniem o SPE; rozwiązywanie konfliktów, tutoring, innowacje pedagogiczne w szkole; obserwacja lekcji, awans zawodowy nauczyciela przygotowującego się do zawodu.

Szkolenie jest odpłatne w kwocie 150 zł od osoby, płatne na konto Ośrodka Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 przed szkoleniem, z dopiskiem „Kurs doskonalący: Planowanie pracy nauczyciela – M. Jankun, K. Błaszczak”. Chęć uczestnictwa w warsztatach proszę dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej do dnia 23.02.2024 r. (piątek).

Do osób zainteresowanych szkoleniem zostanie wysłany link w dniu poprzedzającym szkolenie, uprawniający do uczestnictwa. Dodatkowych informacji udziela konsultant ds. chemii i oceniania Krzysztof Błaszczak (k.blaszczak@wmodn.elblag.pl) oraz konsultant ds. geografii i przyrody Magdalena Jankun (m.jankun@wmodn.elblag.pl) - tel. 55 625 72 93.

Serdecznie zapraszamy
dr inż. Krzysztof Błaszczak, konsultant ds. chemii i oceniania
mgr Magdalena Jankun, konsultant ds. geografii i przyrody