Kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”

W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami i obowiązkami nauczyciela wynikającymi z przepisów prawa oświatowego. W przypadku udziału w pełnym kursie otrzymają Państwo zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. Udział w pojedynczym szkoleniu potwierdzony zostanie zaświadczeniem o udziale w danym szkoleniu. Program szkolenia:

  • 25.10.2022 r. godz. 15.00 – Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela według nowych zasad. Uregulowania przejściowe.
  • 09.11.2022 r. godz. 15.00– Mobbing w szkole/placówce a nadzór pedagogiczny dyrektora.
  • 23.11 2022 r. godz. 15.00 Prawne aspekty organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/placówce. Specjaliści w szkole. Kwalifikacje nauczycieli.
  • 29.11. 2022 r. godz. 15.00 Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Urlop dla poratowania zdrowia.
  • 07.12. 2022 r. godz. 15.00 Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z KN oraz niektórych innych ustaw.
  • 14. 12. 2022 r. godz. 15.00 Prawne uregulowania dotyczące sytuacji trudnych w szkole/placówce.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest dokonanie opłaty w wysokości 90 zł. na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: Prawo oświatowe. Istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach oraz osobno za każdy warsztat. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy serdecznie
dr Beata Pabian, konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii
Halina Uźluk, konsultant ds. awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego