Kurs doskonalący dla nauczycieli religii pn. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach religii

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej oraz pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej przy WMODN w Elblągu zapraszają zainteresowanych katechetów do wzięcia udziału w kursie doskonalącym online dla nauczycieli katechetów pt. „Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii”.

Kurs online 20 - godzinny zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzia Google Meet. Będą to 4 spotkania w godz. 15.00-18.45. Terminy:

  • 12.10.2022
  • 19.10.2022
  • 26.10.2022
  • 03.11.2022

Program:

  • Organizacja pracy w świetle najnowszych rozporządzeń.
  • Charakterystyka wybranych dysfunkcji.
  • Rola interpretacji orzeczenia i opinii PPP w odniesieniu do pracy na lekcji.
  • Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych.

Koszt kursu: 100 zł. Rejestracja uczestników do 10.10.2022 do godz. 14.00. Od biorących udział oczekuje się włączenia kamery podczas spotkania i gotowości do wymiany zdań i własnych doświadczeń z innymi uczestnikami spotkania. 15 min. przed rozpoczęciem spotkania na e-maila zostanie wysłany link do udziału w szkoleniu.

Zapraszamy
Anna Kamińska i Marlena Szwemińska