Kurs doskonalący dla nauczycieli pt. „Organizacja szkolnej wycieczki turystyczno-krajoznawczej w formie morskiego rejsu żeglarskiego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką i krajoznawstwem na szkolenie dotyczące organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży w formie morskiego rejsu żeglarskiego. Uczestnicy kursu zdobędą także praktyczne umiejętności związane z manewrowaniem morskim jachtem żaglowym, organizacją pracy załogi, bezpieczeństwem żeglugi oraz specyfiką organizowania rejsów w Chorwacji.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-25 maja 2024 r. w formie 7-dniowego rejsu w Chorwacji (start z Mariny Dalmacija w Sukosanie). Transport z Polski do Zadaru samolotem. Szkolenie poprowadzą:

 • Tomasz Szuszkiewicz – instruktor żeglarstwa, konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu
 • Mariusz Przebieg – instruktor żeglarstwa, n-l wychowania fizycznego

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie pełnienia roli kierownika i opiekuna podczas szkolnych wycieczek żeglarskich, wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Koszt udziału w szkoleniu zawierający:

 • bilety lotnicze,
 • zakwaterowanie na jachcie,
 • wyżywienie,
 • opłaty ponoszone w marinach,
 • ubezpieczenie KL, NW,
 • opłaty klimatyczne,
 • opiekę instruktorską

wynosi 3200 zł. (płatne w dwóch ratach)

Program kursu

Część teoretyczna (12 godzin)

 • przepisy prawne normujące szkolną turystykę i krajoznawstwo,
 • zasady organizacji i specyfika wycieczki szkolnej w formie obozu rejsu żeglarskiego,
 • dokumentacja wycieczki szkolnej,
 • bezpieczeństwo podczas uprawiania żeglarstwa,
 • prognozowanie pogody

Część praktyczna (36 godzin)

 • pełnienie roli świadomego członka załogi na jachcie morskim,
 • aktywny udział w manewrach portowych i podczas żeglugi na żaglach,
 • organizacja pracy załogi i czasu wolnego uczestników rejsu żeglarskiego,
 • wybór trasy rejsu,
 • obsługa sprzętu, urządzeń i wyposażenia,
 • podstawy nawigacji
 • sytuacje awaryjne,

Kontakt do organizatora: Tomasz Szuszkiewicz 55 625 72 96, 665 03 11 04, t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl.

Aby wziąć udział w kursie, należy dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu