Konkurs plastyczny pt. „Kiedy myślę o Mikołaju… Koperniku” – plakat satyryczny

Rok 2023 przebiega pod patronatem Mikołaja Kopernika. W roku tym przypada 550 rocznica urodzin astronoma oraz 480 rocznica jego śmierci. W ramach obchodów Roku Kopernikowskiego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kiedy myślę o Mikołaju… Koperniku” - plakat satyryczny.

Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskim astronomie Mikołaju Koperniku, rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej nauczycieli przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursu. Dokumentację konkursową zamieszczam w załączniku.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.
Łukasz Kogut, konsultant ds. edukacji plastycznej