Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej chcąc upowszechnić wiedzę na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych, ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z papieru lub z tkanin. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez Jury konkursowe odbędzie się w terminie 15 lipca – 31 sierpnia 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 września 2024 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz indywidualne wartościowe nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną także wystawione na wystawie oraz opublikowane na stronie organizatora.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu oraz na stronie Organizatora.