Konkurs Dendrologiczny w nowej formule

Konsultanci ds. biologii i ekologii informują, że rekrutacja szkół do udziału w ogłoszonym przed epidemią Konkursie Dendrologicznym została zakończona. Formuła konkursu została dostosowana do warunków nauczania zdalnego.

Forma konkursu, w założeniu oparta na wiosennych obserwacjach w przyrodzie, ulega modyfikacji. Z konieczności musimy zrezygnować z przeprowadzenia warsztatów dendrologicznych w szkole i zastosować formułę opartą na komunikacji przez Internet i za pomocą poczty elektronicznej. Zastosujemy m.in. aplikacje typu: Kahoot i Quizizz do przeprowadzenia zadań konkursowych oraz za pomocą aplikacji Google Meet.

Szczegółowe omówienie nowych zasad udziału w konkursie odbędzie się podczas wideokonferencji, o której poinformowani zostaną zainteresowani nauczyciele. Załączamy zmodyfikowany regulamin konkursu.

Janina Meller i Wiesława Kamińska