Konferencja pt. „Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych), kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza na konferencję organizowaną w ramach zadania edukacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie pn. "Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą".

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki kształcenia zawodowego na tle przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych zachodzących we współczesnym świecie. W programie uwzględniono:

  • Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego
  • Szkolnictwo zawodowe w dobie PRZEMYSŁU 4.0
  • Oczekiwania rynku pracy wobec szkolnictwa zawodowego.
  • Barometr zawodów
  • Kształcenie ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy
  • Finansowanie szkolnictwa zawodowego
  • Dobre praktyki w zakresie współpracy szkoła-pracodawca.

Konferencja odbędzie się 20.09.2018 r. w Zespole Szkól Gospodarczych, ul. Królewiecka 128 w Elblągu. Czas trwania - od godz. 10.00 do 14.15 (rejestracja od godz. 9.30). Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Bliższych informacji udziela dr Danuta Oleksiak d.oleksiak@wmodn.elblag.pl 55 643 52 52. Szczegółowy program konferencji w załączeniu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Serdecznie zapraszam!

dr Danuta Oleksiak, dyrektor W-MODN w Elblągu