Kokorycz pełna czy pusta? – kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Starszy brat”.

3 kwietnia 2017 roku w lesie komunalnym Bażantarnia w Elblągu, odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego "Starszy brat - Miejsca znane i nieznane na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej".

Program Starszy brat ma swoje źródła w tradycji amerykańskiej. Narodził się z potrzeby serca i bezinteresownej gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Polega na wytworzeniu dobrej więzi emocjonalnej między dzieckiem (mniejszym, słabszym) a mentorem (opiekunem i przewodnikiem - starszym bratem). Pomysł na nasz projekt zrodził się podczas współpracy dzieci z klasy integracyjnej SP nr 6 w Elblągu z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. W tym roku szkolnym do projektu dołączyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu, oraz Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu. Wspólnie z nimi chcemy zwrócić szczególną uwagę na poznanie form ochrony przyrody, propagowanie ekologicznego stylu życia w najbliższym otoczeniu oraz wzbogaceniu wiedzy merytorycznej, głównie przez obserwacje.
W projekcie Starszy brat, ważnym jest wytworzenie u uczestników postawy empatii, opiekuńczości wobec młodszych. Służenie radą i doświadczeniem. Pomoc wychowankom MOW w tworzeniu postaw akceptowanych społecznie, a przy tym zainteresowanie pięknem otaczającego świata. Stąd pomysł, by zajęcia z uczestnikami projektu poprowadzili pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Udało się !!! Za nami już trzy spotkania. Pierwsze „Co w drzewie chrobocze” poprowadził Pan Bartłomiej Bujnik, drugie „Wigilia Zwierzaka, odbyło się w Kadynach, pod czujnym okiem Pana Zbigniewa Zagrodzkiego, a trzecie poprowadziła Pani Marta Piekarska.

 

Podczas ostatnich zajęć młodzież wędrowała leśnymi ścieżkami ciesząc się widokiem wiosennej różnorodności. Miodunka ćma, szczyr trwały, śledziennica skrętolistna, zawilce gajowy i żółty, łuskiewnik różowy, złoć żółta, to tylko niektóre wspaniałe okazy wyróżniające runo leśne o tej porze roku. Młodzież poznała budowę kokoryczy i uzasadnienie jej nazwy, dowiedziała się o wielu innych tajemnicach, jakie skrywa Bażantarnia. Uczestnicy projektu wykazali się dużą wiedzą, aktywnością i kondycją fizyczną, którą wykorzystali podczas sprzątania trasy naszej wędrówki.

Dzięki uprzejmości Zarządu Zieleni Miejskiej i leśniczego Pana Władysława Balińskiego mogliśmy zakończyć spotkanie ogniskiem, podczas którego wręczyliśmy nagrody ufundowane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, oraz drzewka otrzymane z Nadleśnictwa Elbląg.
Wędrówki nasze na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w tak wyjątkowym gronie niezwykle pomagają w realizacji celów, cieszą, a przede wszystkim dostarczają niezapomnianych wrażeń…
Podczas realizacji projektu ściśle współpracujemy z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Ewa Maczuga, nauczyciel przyrody w SP nr 6 w Elblągu