Kalkografia, technika w druku.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza do zapoznania się z autorskim filmem instruktażowym “Kalkografia, technika w druku”. Tworzenie prac metodą kalkografii daje bardzo ciekawe efekty w edukacji plastycznej.

Praca polega na wcześniejszym opracowaniu matrycy drukującej, którą może stać się wycięty z papieru lub kalki graficznej szablon lub liście o różnych kształtach. Obraz w kalkografii można komponowć niemal w każdych warunkach, wystarczy posiadać kalkę maszynowa w kolorze czarnym lub niebieską kalkę ołówkową, żelazko oraz matrycę i papier do odbitek. Taki sposób tworzenia prac polecany jest do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi. Procesy twórcze oprócz wartości estetycznych, uwalniają ekspresję i emocje oraz wspierają proces uczenia. Twórczość plastyczna sprzyja rozwojowi indywidualnych form wypowiedzi i swobodnemu eksperymentowaniu w zakresie różnych technik przenosząc swoje wyobrażenia na język obrazu. Wśród nauczycieli i pedagogów jest wiele osób z pasjami dlatego warto z uważnością rozwijać swoje talenty.

Autorski film instruktażowy prowadzi Ewa Bednarska-Siwilewicz, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie plastyki z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (e.bednarska@wmodn.elblag.pl).

Konspekt zajęć "Kalkografia technika w druku"

Cele: Poznanie sposobów tworzenia prac graficznych metodą kalkografii. Rozwijanie procesów poznawczych, wspieranie umiejętności manualnych. Kształcenie świadomości plastycznej i myślenia wyobrażeniowego. Poznanie zasad kompozycji otwartej, zamkniętej, rytmicznej, asymetrycznej, kompozycji z dominantą.

Metody: pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca z materiałem ilustracyjnym

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: kalka maszynowa i ołówkowa, papier do odbitek, nożyczki, żelazko i podłoże do prasowania, szablony i matryce drukujące, klej.

Przebieg warsztatów

Faza wprowadzająca

Przedstawienie tematu zajęć i sposobu wykonania zadania, zapoznanie z etapami pracy i materiałami dydaktycznymi.

Faza realizacyjna

Przygotowanie stanowiska pracy, przydzielenie materiałów i narzędzi. Zaprojektowanie i wycięcie szablonów i matryc drukujących, zapoznanie z nakładaniem kalki maszynowej na przygotowany szablon. Odprasowanie negatywu i powtórne prasowanie pozytywu. Oprawienie wykonanych prac. Utworzenie galerii wykonanych prac

Faza podsumowująca

Omówienie sposobów wykonania pracy od inspiracji do projektu. Uczestnicy warsztatów przyglądają się swoim pracom i opowiadają jakie wyobrażenia udało się przenieść na obraz graficzny.

Uwagi:

Warsztaty przeznaczone są do zajęć z osobami w różnym wieku. Podstawą jest aktywne uczestniczenie w poszczególnych etapach warsztatu tworzenia prac w technice kalkografii. Istotnym elementem warsztatów jest zwrócenie uwagi na indywidualizację procesu tworzenia prac graficznych.