Kalendarz przyrodniczy

Kalendarz Przyrodniczy na rok 2015 został wydany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W kalendarzu zostały zaznaczone i podpisane ważniejsze daty - dni roku istotne dla edukacji przyrodniczej.

Ponadto w kalendarzu zostały zamieszczone zdjęcia nagrodzone w konkursach fotograficznych zorganizowanych przez ECEE w latach 2009-2013. Projekt graficzny kalendarza wykonała Agnieszka Czystaw, konsultant W-MODN w Elblągu.

Załączone pliki: