Ile kosztuje bioróżnorodność…?

Ile kosztuje bioróżnorodność…? – na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź 22 kwietnia b.r. w Elblągu. Z okazji Dnia Ziemi Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy wsparciu finansowym ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizowało wykład na temat bioróżnorodności, na który zostali zaproszeni uczniowie elbląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele edukacji przyrodniczej.

Jak ważna jest różnorodność w przyrodzie, o tym wszyscy wiemy, ale na ile ją można wycenić, jaką ma wartość - to próbował wyjaśnić w trakcie wykładu profesor Stanisław Czachorowski z UWM w Olsztynie. W wykładzie zatytułowanym „Ile kosztuje bioróżnorodność - przyrodnicze i gospodarcze skutki wymierania gatunków", który odbył się w murach IV liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, udział wzięło 200 osób. Podczas wykładu słuchacze zostali zapoznani z różnorodnością biologiczną na trzech poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Profesor odniósł się do zmian w ekosystemach, omówił gatunki obce i inwazyjne. Sporo było o nowych migrantach. W Polsce aż 305 gatunków obcych uznanych, zostało za inwazyjne. Wykładowca wskazał na przyczyny zmian w ekosystemach i ich skutki z uwzględnieniem człowieka, jako gatunku zwornikowego. Profesor zwrócił uwagę na nieustanny wyścig zbrojeń w rolnictwie, ukazując jednocześnie, w jaki sposób zmieniające się rolnictwo wpływa na zmiany zachodzące w całym świecie przyrody. Podczas wykładu zostały przybliżone takie zagadnienia jak: synurbizacja czy hologenom. Wyjaśnione zostały nietypowe zagadki przyrodnicze, a wśród nich, w jaki sposób pszczoły we Francji wyprodukowały niebieski i zielony miód oraz jak powstało kolorowe gniazdo pszczół. Na przykładzie pokrzywy, jednego z tzw. pospolitych „chwastów”, profesor starał się dowieść, że każdy gatunek ma ogromne znaczenie i pełni ważną rolę w przyrodzie, a w gospodarce człowieka może znaleźć wielorakie zastosowanie np. jako pasza dla zwierząt, składnik naszego pożywienia, może dostarczyć włókna, papieru, służyć do wyrobu kosmetyków, lekarstw, barwników, itp. Profesor Czachorowski podkreślił, że wszystko co mamy na wyciagnięcie ręki, jest mało doceniane, dopiero refleksja przychodzi, jak coś stracimy. Na przykładzie pszczół podał, w jaki sposób można wycenić wartość organizmów. Profesor przedstawił wyniki badań wyceniających pracę pszczół w oparciu o powstałe straty, wynikające z braku tych owadów.

Był to bardzo interesujący wykład, który zdaniem słuchaczy przedstawił w sposób niekonwencjonalny problem zachowania bioróżnorodności na kuli ziemskiej, z którym my jako ludzkość musimy się zmierzyć.

Organizator - Wiesława Kamińska, ECEE