Granie w opowiadanie

Gry towarzyskie dedykowane do opowiadania historii (tzw. storytelling) to pomocne narzędzia, wspierające kształtowanie u uczniów umiejętność komunikowania się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Są nie tylko źródłem dobrej zabawy, ale stanowią też świetny trening pomysłowości i wyobraźni. Zmuszają do myślenia i kreatywności.

Nauczycieli języków obcych, poszukujących inspiracji, pomysłów oraz narzędzi TIK do stworzenia uczniom warunków do rozwijania umiejętności językowych, zapraszamy na warsztaty pt. „Storytelling, sposób na rozwijanie umiejętności językowych”, które będą realizowane w formie online. Podczas szkolenia:

  • poznasz pomysły na wykorzystanie gier towarzyskich do przygotowania aktywności rozwijających u uczniów umiejętność wypowiadania się w języku obcym,
  • nauczysz się pracować w wybranych generatorach m.in. dedykowanych do tworzenia kości opowieści i kart postaci.

Na szkolenie realizowane z wykorzystaniem Google Meet zapraszamy w dwóch terminach. Do wyboru są terminy:

  • wtorek - 21.05.2024 godz. 16.00
  • środa - 22.05.2024 godz. 16.00


Szkolenie jest realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego. Udział w nim jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy
Maria Chodakowska-Malkiewicz
Kinga Zedlewska-Lontkowska
Anna Szeląg