Europejskie Dni Ptaków

Już od kilku lat uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie pod opieką p. Jolanty Boss uczestniczą w organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków akcji "Europejskie Dni Ptaków".

Jak do tej pory obserwacje i liczenie przelatujących ptaków odbywało się w pobliżu szkoły. W piątek 29 września 2017 r. podczas pieszej wycieczki dzieci obserwowały ogromne stada dzikich gęsi i żurawi. Były też inne ptaki – wróble, dymówki, szpaki, bogatki, sroki, gawrony, sierpówki i bielik.

W sobotę uczniowie z klas III, IV i V pod opieką p. Jolanty Boss i p. Renaty Kur wzięli udział w "VII Ptasim Pikniku", który odbywał się w Krynicy Morskiej. Głównym organizatorem było Nadleśnictwo Elbląg. Wycieczka odbyła się dzięki Elbląskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej, które ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie sfinansowało ten wyjazd. Program wydarzenia był wyjątkowo interesujący. Odbywały się odłowy i obrączkowanie ptaków, warsztaty i nauka rozpoznawania gatunków, konkursy z nagrodami, opowieści o przyrodzie, ognisko z poczęstunkiem. Dzieci brały udział we wszystkich proponowanych zajęciach. Otrzymały książki, plakaty, broszury, gry, magnesy a także budowały budkę lęgową.

Uczniowie zafascynowani zajęciami, którym towarzyszyła piękna pogoda, pytali czy w następnym roku też będą mogli pojechać na Ptasi Piknik. Wszyscy uczestnicy wycieczki składają bardzo gorące podziękowania organizatorom i sponsorom tego wydarzenia.

Jolanta Boss