Ekopracownie – zielone serca szkoły

Od 20.02.2023 r. szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego mogą skorzystać z programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, w ramach którego mogą otrzymać dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Regulamin naboru oraz formularze wniosków o dofinansowanie zostały umieszczone na stronie internetowej Funduszu.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie Funduszu w zakładce Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej – EkoPracownia – etap I.

Kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
dr inż. Krzysztof Błaszczak