Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Publikacja zawiera informacje na temat działań Centrów Edukacji Ekologicznej województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawia doświadczenia szkół i przedszkoli w realizacji wojewódzkich programów edukacyjnych i kampanii promocyjnych.

zrownowazony_rozwoj_raport

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Warmii i Mazur (Alicja Szarzyńska, Wiesława Kamińska, Wydawca: Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyn 2006).

Składa się ona z czterech części, z których każda stanowi osobny zeszyt:

  • Zeszyt 1 - Centra Edukacji Ekologicznej,
  • Zeszyt 2 - Program ekozespołów, czyli kampania ekologicznego stylu życia "Razem chronimy Ziemię",
  • Zeszyt 3 - Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur,
  • Zeszyt 4 - Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku".

Wszystkie zeszyty umieszczone są na płycie DVD dołączonej do publikacji. Publikację można bezpłatnie otrzymać w ECEE.