Edukacja – dobra szkoła dobrego życia

Konferencje Pokazać – Przekazać to dyskusje o procesach uczenia, uczenia się i wyzwaniach, które XXI wiek stawia przed młodymi i dorosłymi ludźmi. Centrum Nauki Kopernik we współpracy z wieloma partnerami wspólnie identyfikuje aktualne potrzeby i kierunki rozwoju edukacji. Dyskutują o trendach w dydaktyce, metodach i narzędziach przydatnych uczącym i uczącym się. Dzielą się wiedzą i doświadczeniami, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania, które wzmocnią i wzbogacą całą społeczność edukacyjną.

Ruszyła już rejestracja na tegoroczną konferencję Pokazać – Przekazać, która odbędzie w 22-23 sierpnia w Warszawie, w Centrum konferencyjnym Kopernika. Dwudniowe wydarzenie jest skierowane do nauczycieli, edukatorów, pedagogów szkół publicznych i niepublicznych, rodziców w edukacji domowej, przedstawicieli wyższych uczelni, samorządów, edukacyjnych instytucji i stowarzyszeń.

Przed środowiskiem edukacyjnym stoją wyzwania opisane szeroko w badaniach i mediach. Na tle państw objętych badaniem PISA polscy uczniowie i uczennice deklarują jeden z najniższych poziomów satysfakcji z życia. Z kolei wielu rodziców i nauczycieli doświadcza różnych form wypalenia lub jest nimi zagrożonych. Konferencja Pokazać – Przekazać 2024, zatytułowana „Edukacja – dobra szkoła dobrego życia”, otwiera przestrzeń do rozmowy o dobrostanie społeczności edukacyjnej. Od zaprojektowania dobrej szkoły i jej otoczenia przez uważne poznanie potrzeb wszystkich uczestników relacji uczeń-rodzic-nauczyciel-środowisko uczenia (np. szkoła) po sprawczość społeczności uczącej (się).

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.