Elbąskie Centrum Edukacji Ekologicznej

wfosigw_olsztynElbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zostało powołane 1 grudnia 1994 roku. Głównym zadaniem Centrum jest promowanie, upowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Działalność ekologiczna ECEE wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zostało powołane 1 grudnia 1994 roku. Głównym zadaniem Centrum jest promowanie, upowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Działalność ekologiczna ECEE wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.