Dziedzictwo niepodległości inspiracją twórczą dla nauczycieli

Celebrując jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujemy Państwu przykłady nagrodzonych w konkursie scenariuszy lekcji, które mogą być inspiracją do tworzenia własnych zajęć. Konkurs „Dziedzictwo niepodległości inspiracją twórczą dla nauczycieli” objęty był patronatem honorowym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Celem konkursu było upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Konkurs był skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół. Opracowane scenariusze są autorskim dziełem nauczycieli.

Scenariusze zostały zawarte w kolejnym numerze "Doskonalenia otwartego". Zapraszamy do pobierania i zapoznania się z jego treścią.