Dziecięca odpowiedzialność, czyli jak rozwijać u dzieci systematyczność, wytrwałość oraz dobrą organizację czasu i przestrzeni? Warsztat metodyczny

Serdecznie zapraszamy na warsztat pt. "Dziecięca odpowiedzialność, czyli jak rozwijać u dzieci systematyczność, wytrwałość oraz dobrą organizację czasu i przestrzeni?"

  • Jak i dlaczego uczyć dzieci planowania, posługiwania się kalendarzem.
  • Czemu służą listy zadań i checklisty w rozumieniu upływu czasu.
  • Znaczenie rytuałów i rutyn w szkole i w domu.
  • Nauka prawidłowego zarządzania czasem podczas wykonywania zadań w szkole.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 25 (poniedziałek) lub 26 (wtorek) października 2021 r. w sali 125 (I piętro) siedziby W-MODN w Elblągu ul. wojska Polskiego 1 w godzinach 14.30 - 17.30. Koszt warsztatów wynosi 40 zł, wpłata wyłącznie na konto bankowe (numer 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729) z dopiskiem dziecięca odpowiedzialność [formularz zgłoszeniowy].

Agata Urbańska, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Karolina Witkowska, doradca metodyczny ds. wczesnej edukacji