Działalność centrów edukacji ekologicznej – biuletyn

Publikacja zawiera opis najistotniejszych zadań zrealizowanych w 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim przez cztery centra edukacji ekologicznej: Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Na Warmii i Mazurach edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest prowadzona w sposób systemowy. Całe województwo warmińsko-mazurskie objęte jest działaniami edukacyjnymi w tej dziedzinie dzięki funkcjonowaniu centrów edukacji ekologicznej. Niezwykle szeroki zakres działań prowadzonych przez centra to efekt wieloletniej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który wspiera je finansowo i merytorycznie.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.