Dwudniowy kurs doskonalący dla nauczycieli pt. „Organizacja szkolnej wycieczki turystyczno-krajoznawczej w formie rajdu rowerowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i wszystkich zainteresowanych szkolną turystyką rowerową na dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia związane z organizacją wycieczek dla młodzieży w formie rajdu rowerowego. Uczestnicy kursu zdobędą udokumentowane przygotowanie do pełnienia roli kierownika i opiekuna podczas specjalistycznej, rowerowej wycieczki turystyczno-krajoznawczej, które jest wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października 2021 r. Program:

25.10.2021

 • 11.00 spotkanie w Stegnie.
 • 11.00 – 15.00 część praktyczna (przejazd rowerami do Krynicy Morskiej trasą rowerową wzdłuż Mierzei Wiślanej, następnie przejazd do Sztutowa), w trakcie warsztaty,
 • 15.00-16.00 zakwaterowanie w OW „Promyk” w Sztutowie
 • 16.00-18.00 część teoretyczna
 • 18.00 kolacja

26.10.2021

 • 9.00 śniadanie
 • 10.00 – 12.00 część teoretyczna
 • 12.00-14.00 przejazd rowerami do Stegny (w trakcie warsztaty)
 • 14.30 zakończenie szkolenia

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawa dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych, bezpieczeństwem ruchu drogowego, posługiwaniem się specjalistycznym sprzętem, meteorologią, planowaniem i organizacją rajdu rowerowego. Szkolenie poprowadzą:

 • Marek Kamm – instruktor turystyki rowerowej, organizator kilkuset wycieczek rowerowych dla mieszkańców Elbląga, w latach 2011-2015 r. - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląg Oficer Rowerowy ds. rozwoju komunikacji rowerowej, audytor Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) GreenVelo, współautor przewodnika "Rowerem przez Mazury i Warmię" i "Polska z dzieckiem na rowerze".  Pascal bajk.
 • Tomasz Krawcewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu
 • Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie pełnienia roli kierownika i opiekuna podczas szkolnych wycieczek rowerowych, wymagane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w wysokości 180 zł na konto Ośrodka: Santander Bank Polska SA 38 1090 2718 0000 0001 4650 1729 z dopiskiem: TS/5. Opłata obejmuje koszt zakwaterowania i wyżywienia (kolacja + śniadanie). Kontakt do organizatora: Tomasz Szuszkiewicz 55 625 72 96, 665 03 11 04, t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszam
Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds. wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej W-MODN w Elblągu