Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

"Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych" to projekt Fundacji Civis Polonus realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych poprzez wzmocnienie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich (SU). SU jest jedną z najważniejszych przestrzeni dawania młodym ludziom pozytywnych, osobistych doświadczeń aktywności obywatelskich takich jak:

  • udział w wyborach,
  • tworzenie prawa i reguł,
  • wpływanie na decyzje dotyczące wspólnoty szkolnej poprzez wyrażanie opinii i wniosków w sprawach szkoły,
  • podejmowanie oddolnych działań uczniowskich.

Finalnym efektem jest wypracowanie adekwatnego do potrzeb i codzienności szkół branżowych modelu działania SU, wdrożenie go w 6 szkołach woj. warmińsko-mazurskiego, przy wsparciu W-MODN w Elblągu. Model upowszechniony będzie w skali ogólnopolskiej.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.