Zapraszam do udziału w XV Konferencji Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Doświadczenie poprzednich edycji konferencji oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pedagogów skłoniła mnie do kontynuacji i realizacji ww. formy. Konferencja jest bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, interwencji wychowawczej, depresji dzieci i młodzieży, wypalenia zawodowego pedagogów. Służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

...czytaj dalej XV Konferencja Pedagogów Szkolnych

Zapraszamy na szkolenie podczas którego, przypomnimy zmiany dotyczące egzaminu maturalnego - wymagania egzaminacyjne obowiązujące w 2023 i 2024 r. Nabór na szkolenie jest otwarty, po zebraniu się grupy min. 5 osób, otrzymacie Państwo zaproszenie wraz z linkiem do udziału w szkoleniu online z wykorzystaniem Google Meet. Dniem realizacji szkoleń jest wtorek lub środa, godz. 16.00.

...czytaj dalej Język angielski — Szkolenie przypominające – Egzamin maturalny w Formule 2023